O kraji

Pro zahradnickou činnost jsme zvolili Polabí s velmi úrodnou půdou. Nebyli jsme zdaleka první :-) Dle novodobé historie je kraj podél řeky Cidliny osídlen od prvních zemědělců do dnešní doby. A zem je nepřetržitě přerývaná - rozrývaná od orby, těžby surovin, budování základů staveb, regulací, meliorací až po pokládání sítí všeho druhu. Zem hostí člověka, člověk spravuje zem. Jak moudře po všechen ten čas? Stále je co tvořit, stále je co napravovat. Už sama tato možnost je - velkým darem.

Na kole za poznáním

Na kole za poznáním je krátká vyjížďka na kolech s výkladem a ukázkami v reálu na téma: "Člověk a přeměna krajiny" = tisíciletá historie obce Opolan a jeho nejbližšího okolí. Výklad probíhá populární formou a trvá cca 2h.

Objednání předem je nutností. Děkujeme za pochopení.
 

kvetoucí javor na břehu Cidliny

 

NAŠE KOŘENY

 

ÚNOROVÉ VEČERY O MINULOSTI ZDEJŠÍHO KRAJE

 

V letošním roce jsme se sešli osvěžit si znalosti ze školy a podiskutovat o nových zjištěních, týkajících se naší minulosti, našich kořenů.

 První večer nás navštívil odborník – archeolog z Polabského muzea v Poděbradech, pan Mgr. Lamprecht a první co sdělil bylo, že byl překvapen, jak učebnice dějepisu neodpovídají současným poznatkům.  Zároveň nabádal k pečlivému výběru literatury. Co se nalezených artefaktů na území Opolan a okolí týká, dokládají téměř nepřetržitý a spíše zemědělský život, bez dokladů násilí.

 Při přípravě na druhé setkání jsem i já zažila překvapení. A to při zjištění, že evropská populace se skládá ze dvou větví, první byli lovci sobů a následně pastevci, jdoucí za ustupujícím ledovcem od JZ Evropy (ale ne z Afriky) napříč až do Skandinávie. To bylo 15 000 př. n.l.. Z té doby máme v populaci více jak 50% genů ( Slováci 80%). Druhé výrazné osídlení proběhlo až po vytvoření vrstvy orné půdy, tj. cca 6 000 př.n.l. Z tohoto období pochází 15% genů. Již znalí zemědělci přišli po malých skupinkách z oblasti dnešní Ukrajiny a Severního Kavkazu a osídlili napříč celou Evropu. A zřejmě proto, že střední Polabí je velmi úrodné, byla zde z nejvýznamnějších oblast  Nymburska.                                                                 Timura  

                                                                                                                                                            

   

                                                                                           Polabské muzeum Poděbrady

Téměř nepřetržité osídlení po dobu 5 000 vrcholilo Keltskou kulturou a zde též hradištěm na Oškobrhu. Následují Markomani s hlavním sídlem u Peček a po jejich odchodu na západ, přichází Čech se svým rodem z oblasti Chorvatska. Když si představíme, že z tohoto a sousedního Srbského území pocházeli někteří císaři ( v Římě i Konstantinopoli), nemohli být Čechové vůbec primitivní. To také dokládají mnohá hradiště již kolem roku 700 s propracovanou výrobou (viz. výstava muzea v Kolíně).   

Budovali je na ochranu podél obchodních cest, neboť tudy útočili Frankové, tj. ti prodejní za frank, co s již zvrácenou pomocí boží ( tj. „já taky chci mít“ ) a s vojensky zdatnými biskupy si hleděli rozšířit svoje majetky. Nutno podotknout, že se jim to ještě zhruba po 200 let nedařilo.                                                           Orbini

 

Výše uvedené dokládá, že učební látka o primitivních barbarech Slovanech není pravdivá. A že kulturnější prostředí bylo v té době jinde.     

   Solidus, kvalitní Byznská mince ražená krátce po roku  600n.l.,         

                                             Kolínsko(odtud slovo solidní)  Reg. muzeum v Kolíně

 Základy vůbec prvního kostelíku byly nedávno nalezeny na Vyšehradě. Jedná se o stavbu arménského typu. V Libici byl postaven kostel až následně, a to západního otonského stylu. Aktuálně se připravuje animace celého hradiště, a bude přístupná na internetu.

Před 1000 lety došlo k vyvraždění rodiny tak zvaného Slavníka. Naše osada v té době již musela existovat. Jen je k uvážení, že pak po 800 let zdejší území patřilo a zásobovalo přímo vládnoucí vrstvy státu.

S příchodem církevního hospodářského řízení státu, zajišťování stále větší nadvýroby, přišlo i římské měřící právo. To znamená, že nově zakládaná hospodářství byla vyměřována s rovnými stranami, hranatě. Zatímco původní byla zaoblená a spíše do kruhu. A právě takových máme v Opolanech hned několik. Dokázali by jste je najít?

Úrodné území kolem Cidliny, strategický Oškobrh, dálková stezka středem Evropy VZ, ZV a nalezené „střepy“ z různých období, dobře dokládají osídlení po dobu 8 000 téměř nepřetržitě (viz. expozice Muzea Poděbrady).

A tak kořeny dnešních obyvatel obce sahají velmi, velmi daleko, což je ohromující.

Kdo však zapomene svoji vlastní minulost, a kolikrát těžce nabytou moudrost, bude možná nucen si celé zopakovat.                      Jitka Tvrzníková 2018

 

Seznam literatury:

Dějiny dávné Evropy. Timura

Královstvo Slovanov. Orbini

Germania. Tacitus

Obrazové písmo Slovienov. Laubert

Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu. Jan Kozák

Kořeny indoevropské duchovní tradice. Jan Kozák

Královský Vyšehrad III.. Sborník

 

Opolany v souvislostech 1770 – 80

Josef II. jenž v této době prožíval svá 30 léta života a spoluvládl s matkou Marii Terezií, chtěl z pozice své moci pozvednout poddaný lid, zvětšit jim svobodu volby, uplatnění a zároveň odpovědnosti. Změny uváděl v platnost především na svých panstvích a na zabraných církevních majetcích. Aby však nedošlo k velkému chaosu, spoutal život ve státě mnoha zákony. Je jasné, že měl mnoho odpůrců a udělal mnoho chyb.  Je však dobré si uvědomit, že v zemích, kde vládnoucí dynastie nechtěla naslouchat potřebám té doby, došlo následně ke krvavým revolucím,  jako byla známá francouzská. Ve spojených státech právě vrcholil boj za nezávislost na Velké Britanii a Thomas Jefferson (spolutvůrce prohlášení nezávislosti USA ze 4.9. 1776 ) o Josefovi II. napsal: Mister Habsbourg je mužem neobyčejně nebezpečným. Buď svých cílů nedosáhne a bude muset posléze vládnout metodami obvyklými u ostatních monarchů – v tom případě se stane jen dalším z odpůrců pokroku ve světě. Nebo dokáže, co si předsevzal, a pak „ přinese svým panováním nejzávažnější důkaz toho, že revoluce jsou zbytečné“.

Číst dál: Opolany v souvislostech 1770 – 80

Člověk a přeměna krajiny

Každé místo má svou neopakovatelnou minulost, naše kořeny tu hluboko zakořenily a vyživují nás.

Tato „placka s jedním kopečkem“ není obyčejnou. Ač se to nezdá, zdejší část Polabské nížiny je nesmírně zajímavá a inspirativní.

Svědecký vrch se jmenuje Oškobrh a je pozůstakem po pradávném moři. Za dobrého počasí je z něj vidět Házmburk, Říp, Bezděz, Ještěd, a kdyby nebylo stromů i celé Krkonoše. Býval důležitým orientačním bodem na dávné stezce východ-západ Evropou, v blízkosti vody, s úrodnou zemí. Proto si toto území oblíbili jak pastevci, tak zemědělci a následně jejich páni.

Číst dál: Člověk a přeměna krajiny

Opolany a voda

Řeka je dynamický systém

Před 15tisíci lety měly řeky na našem území až 100násobně vyšší průtoky než dnes. Řeky odnášeli z hor úlomky  do nižších poloh, kde vznikly 6-12m mocné usazeniny. Před 9tisíci lety se situace opakovala. Vznik říční nivy v dnešní podobě je prací lidí doby bronzové. Území kolem řek odlesnili. Prudká řeka se tak rozlila do krajiny, vytvořila meandry a tůňky a zpomalila svůj tok. Člověk novověku za posledních 500 let až děsivě zasáhl do krajiny. Řeka se však řídí přírodními zákony a neptá se člověka kudy téci.

Číst dál: Opolany a voda

Další informace