Člověk a přeměna krajiny

Každé místo má svou neopakovatelnou minulost, naše kořeny tu hluboko zakořenily a vyživují nás.

Tato „placka s jedním kopečkem“ není obyčejnou. Ač se to nezdá, zdejší část Polabské nížiny je nesmírně zajímavá a inspirativní.

Svědecký vrch se jmenuje Oškobrh a je pozůstakem po pradávném moři. Za dobrého počasí je z něj vidět Házmburk, Říp, Bezděz, Ještěd, a kdyby nebylo stromů i celé Krkonoše. Býval důležitým orientačním bodem na dávné stezce východ-západ Evropou, v blízkosti vody, s úrodnou zemí. Proto si toto území oblíbili jak pastevci, tak zemědělci a následně jejich páni.

 

Pohled na vrch Oškobrh

Je zde přítomná keltská minulost ( prezentovaná v nedaleké obci Dobšice) i slovanská minulost (možná si ještě pamatujete ze školy vyvraždění Slavníkovců v nedaleké Libici nad Cidlinou). Naše obec leží mezi nimi. Její obyvatelé byli po celý středověk až donedávna spjati s půdou.

Krajina se během posledních 1000 let zásadně měnila, a dopadaly na ni vlivy  královských a vrchnostenských rozhodnutí, což je zde stále možné pozorovat,  a v praxi  nutno respektovat. Lidské prožívání  na pozadí těchto dějů je neméně zajímavé, protože změny to byly často zásadní, tak jako dnes.

S pěstováním řepy před 150 lety, rozvojem drobného průmyslu v okolí, vybudováním nedaleké železnice,  se místní zvyky rychle poměstštily, místní folklor se nedochoval.

Přesto ještě před 50lety se chodilo do Cidliny máchat prádlo a podél ní se brouzdaly husy.

Co mohlo být na takovém draní peří zajímavého, jsme si zkusili pod dohledem zkušených místních draček. Prožitek to byl nezapomenutelný. Příští zimu se chystáme zase a jste zváni i Vy.

Draní peří

Pro zájemce pořádáme vyprávění s ukázkami v reálu na téma: - "Člověk a přeměna krajiny" = tisíciletá historie obce Opolan a blízkého okolí.

Objednání předem je nutností. Děkujeme za pochopení.

Další informace