Zahrady a zeleň

POMÁHÁME S OBNOVOU PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ UŽITKOVÝCH ZAHRAD A KRAJINY

POMÁHÁME OBJEVOVAT NAŠI PŘIROZENOST

Návrh a provedení staví na:

 • jedinečnosti každého místa
 • práci s vodou v terénu
 • principech permakultury
 • spolupráci lidí na návrhu a vlastní realizaci

Cílem je vytvořit prostory k:

 • Sebepoznávání lidí v oblasti duševní i fyzické – objevování vlastní jedinečnosti
 • Získávání zkušeností s jinými kvalitami bytí - komunikaci, spolupráci i ochranu vytvořených, nejen člověka obohacujících, hodnot.

Prvky:

 • základní myšlenková linii s využitím estetických zásad
 • vhodné rostliny, jejich různost a vzájemnost
 • doplňkový zdroj chemicky neošetřených potravin
 • okrasnou část, trvalkové záhony
 • malé vodní plochy a terénní nerovnosti
 • travnaté plochy zátěžové a luční
 • prvky pro hru (z rostlin, dřeva, kamene,… )
 • podněty pro pozorování, poznávání a manuální činnost
 • možnost dalšího rozvoje

Rozsah činnosti:

 • jedlý koutek na balkonu nebo v okrasné zahradě ( bylinky, zelenina, ovoce,… )
 • přírodní zahrady (využívají přírodních a estetických zákonitostí, s podporou činnosti hmyzu, s omezením chemie,
 • se zvýšeným podílem ruční práce)
 • ekozahrady (využívají jedinečnosti každého prvku, jejich vzájemných vztahů a přirozenosti, s minimálním podílem
 • práce a maximem užitku)
 • rodové statky (soběstačná jednotka na principu permakultury)
 • krajinná zeleň

Výsledkem je prostor, kde vše spolupracuje za účelem vzájemného obohacení.

SLUŽBY

Konzultace

před založením zahrady, nejlépe ve fázi přípravy stavby domu. U stávající zeleně možnosti jejího využití.

Návrhy zeleně - DOČASNĚ POZASTAVENO

pro soukromé zahrady, školky, školy, domovy pro seniory, veřejná prostranství, krajinná zeleň, myslivecké účely

Realizace a údržba                                                         www.tvrznik-zahrady.cz

Realizace a další zahradnické práce, řez stromů a keřů provádí ing.Tvrzník, tel: 603 840 381.

Na základě detailně zpracovaného návrhu lze realizaci provést svépomocí.