Ohlédnutí za létem

 

Všimli jste si Ti z Vás, kteří jste se pohybovali po silnicích okresu Nymburk, jaké jsme tu měli pestré "pangejty"? Nejen oku lahodící, ale i užitečné. Plné nektarodárných a pylodárných rostlin pro všelijaký hmyz. Včelky, mimo řepky, kukuřice a podobných monokultur, potřebují i pestrou stravu, jako my :-).

Otázka je, zda jsou více chemicky zatížené okraje cest, či samotná pole :-( .