PF 2019

 

Vážení přátelé zahrad a vesmírně-přírodního dění v KONU,

děkuji Vám za spolupráci a obohacující setkání, které se mi od Vás dostalo v prošlém roce.

Do nového roku přeji hodně jasu, elánu a pohody, protože změny se blíží a je moudré být připraven tělem i duší.

Nechť vír vznešeného květu přiláká mnoho lásky, a přemění se ve zdravý plod, plný nových silných semen - pokračovatelů stvořené jedinečnosti.

J. Tvrzníková